Hissgardin Barnsäkerhet

En kedja eller lina inte får hänga längre ner än 150 cm över golvet. Kedjor och linor måste spännas fast eller viras kring en linhållare.